Afbrændingsforbud – Du må GERNE grille! | Grilltips.dk
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Afbrændingsforbud – Du må GERNE grille! | Grilltips.dk

Afbrændingsforbud – Du må GERNE grille!
Grilltips.dk

Lige nu skriver vi juli måned 2018 og Danmark har haft den tørreste og varmeste sommer i over 100 år. Sankt Hans aften blev, mange steder, en tam oplevelse, da der ikke måtte tændes bål, og grill-folket har deres udfordringer med kulgrill og åben ild.

Du må GERNE tænde din kul- eller pillegrill….hvis!
For at gøre en lang historie kort, må du gerne optænde din kul- eller pillegrill hvis den står på et fast, ubrænbart underlag i læ for vinden. Dog er det anbefalet at have en haveslange klar, og ikke forlade grillen mens den brænder. Når du er færdig med at grille, skal du lukke alle spjæld, og lægge låget på, så gnister og gløder ikke kan flyve. Som brandvæsnet sagde: Brug din sunde fornuft, og vurdér om dine omgivelser er sikre, inden du tænder grillen.

Hvad siger reglerne?
Hvis din kommune har indført afbrændingsforbud, gælder det først og fremmest forbud med bål, afbrænding af halm samt rygning, brug af ukrudtsbrændere, brug af udeovn og tændning af stearinlys i naturen, men forbuddet kan udbygges til også at omfatte optænding af kul- og pillegrills og mad-bål, også selvom det foregår i bålfad. Forbuddet svinger fra kommune til kommune.

Jeg har netop talt med Vejle Politi og Trekantens Brandvæsen, der begge bekræfter at det kan være strafbart at overtræde forbuddet. I første omgang vil det være brandvæsnet der i tilfælde af en brand, tilkalder politiet. Sammen afdækker de så hvorfor branden er opstået om hvor skylden ligger.

Politi og brandvæsen arbejder ud fra tre grundkriteriere, nemlig om branden er opstået på grund af:

Uheld
Man har sikret sig så godt man kan, men alligevel opstår en ulykke man ikke kunne have forudset.

Manglende omtanke
Man har ikke sikret sig at alle forholdsregler er taget, og derfor opstår en ulykke.

Grov tilsidesættelse af reglerne
Man er fløjtende ligeglad med afbrændingsforbuddet og forudsager en brand

Hvor stor er bøden?
Bødeforlægget baseres på en vurdering af ovenstående, og kan gå fra en lille bøde for brud på afbrændingsforbuddet, til fængsel og et erstatningskrav i million-størrelsen, hvis en brand man er skyld i, ødelægger skov, natur, dyreliv, bygninger og om det koster menneskeliv. Selv den mindste brand, kan udvikle sig katastrofalt på få minutter, så det er vigtigt at man tager forbuddet alvorligt.

Forholdsregler
Hvis du følger disse forholdsregler, bør du være rimelig sikker i tilfælde af en ulykke.

1. Godt med vand – Sørg for at have en spand vand og din haveslage ved hånden. DU kan også have en pulverslukker stående ved grillen.

2. Vær opmærksom på underlaget og omgivelserne – Optænd kun på et “ubrændbart underlag” og hold grillen væk fra tør vegetation, tørt græs mv.

3. Hold øje med flyvegnister – Vær opmærksom på flyvegnister, specielt fra kul. Sæt eventuet grillstarteren i grillen fra starten, så burde risikoen være mindre. Vær så ekstra opmærskom når kullene skal hældes i grillen.

4. Sluk grillen omhyggeligt – Når du er førdig med at grille, skal du slukke grillen omhyggeligt. Luk alle spæld, læg låget på, og flyt ikke grillen før dagen efter. Gløder kan stadig være i kullene i op til en døgn efter at grillen er slukket!

Reglerne er forskellige fra kommune til kommune
Du skal checke dit lokale brandvæsens hjemmeside, de forbuddet har forskellige grader, og ikke er det samme i hele landet. Så er du på den sikre side.

Hvad med gasgrillen?
Brug af gasgrill er ikke omfattet af afbrændingsforbuddet, men hvis din gasgrill bryder i brand på grund af en fedtbrand eller en defekt i grillen, kan du holdes ansvarlig på præcis samme måde som hvis du havde optændt en kulgrill, så vær ekstra opmærksom, så længe forbudet gælder.

OBS! I nogle kommuner er der nu 100% forbud med kulgrill, pillegrill og engangsgrill, mens gasgrill er forbudt på offentlige steder. Så vælger du at brude forbuddet, skal du tage alle tænkelige forholdsregler. Dette er ikke en opfordring til at bryde forbuddet, men blot en konstatering af forbuddets omfang lige nu.

Grill med omtanke
Hvis du bruger din sunde fornuft, og tager dine forholdsregler, er der intet der forhindre dig i at grill, uanset om du griller med gasgrill, kulgrill eller pillegrill.